เครื่องผสมคอนกรีต TEKA

เครื่องผสมคอนกรีตแบบแนวนอน, เครื่องผสมคอนกรีต TEKA: สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (tekabatchingplant)การผสมคอนกรีตการผสมคอนกรีต เป็นก

read more

คุณสมบัติอันโดดเด่นของอะคริลิคพลาสติก

อะคริลิคแปรรูป, รับทำป้ายทุกชนิด, สกรีนโลโก้, โมเดลบ้านทั่วประเทศ : ซีพีโมเดลแอนด์ซายน์ บจก. อะคริลิคแปรรูป clickอะคริลิค เป็นพ

read more

คุณสมบัติของโลหะ

ผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ,นำเข้าเครื่องตัด AMADA, นำเข้าเครื่องปั๊ม AMADA : สุวปา เมทัล เทคโนโลยี บจก. ผลิตชิ้นงานโลหะ clickโลหะ คือ วัสดุ

read more